Home


PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
 Bài số 3

Câu 1:
VẤN: Con là một người mới vừa bước chân vào cửa đạo và con cũng chưa quy y tam bảo. Từ nhỏ con chẳng biết do duyên gì mà mỗi khi có chuyện, con nghe lời bà thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và thấy lòng thanh thản. Càng lớn con càng có cơ duyên và thích được đến chùa cũng như học hỏi về Phật pháp. Tuy nhiên, giữa muôn trùng mệnh mông sách vở, kinh điển, con ôm vào đọc quá nhiều và con cảm thấy loạn động. Con không có thầy tổ chỉ dạy tu hành và cũng không biết là sẽ nên tu tập như thế nào? Con thích tụng kinh sám hối và thế là mỗi buổi tối mang kinh ra tụng. Vậy con nên bắt đầu từ đâu, tu hành như thế nào, làm gì vì giờ đây con rất hoang mang sợ mình đi lạc lối.

ĐÁP: Chưa quy y Tam Bảo mà nghe hay biết niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ tát tức là căn lành lớn sâu rộng. Căn lành lớn là do nhiều duyên kết tập trong sự tu hành, tuy thân còn ở thế gian, nhưng duyên Phật Pháp lúc nào cũng gần gũi, mọi việc đến với Phật tử đều là Phật Pháp. Căn lành sâu, là vừa nghe giáo pháp Phật là khởi tâm tín niệm tôn kính, phát tâm tu tập, không nghi ngờ và không lui sụt bồ đề tâm.
Đọc tiếp »

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
Bài số 2

1/. VẤN:
Theo  luật nhân quả, đời này anh A làm hại anh B. Đời thứ hai, anh B sẽ tìm đến anh A đòi nợ. Vậy là 1 = 1. Như vậy anh B có mang tội hay không ? Rồi đời thú ba  anh A có “thanh toán’’ lại anh B nữa không ?

ĐÁP:
Nhân Quả là gì? Nhân là nguyên nhân, Quả là kết quả, nguyên nhân gây thế nào, kết quả ra thế ấy. Người xưa đã bảo: “Muốn làm việc gì, trước phải bình tĩnh nghĩ đến kết quả về sau của nó”. Nếu mỗi Phật tử biết lấy câu này làm điều tâm niệm, tất sẽ tránh được nhiều lỗi lầm thất bại trên đường đạo cũng như đường đời. Một vị thiền sư cũng khuyên dạy: “Xem hết kinh Di Ðà. Tụng xong chú Ðại Bi. Trồng dưa thì được dưa. Trồng đậu lại được đậu. Kinh chú vẫn quý lành. Kết oán làm sao cứu? Soi lại lòng bản lai. Người tạo người phải chịu. Mình làm mình thọ quả”.
Đọc tiếp »


PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
Bài số 1

1/.
* VẤN: Trong 6 nẻo luân hồi có cảnh giới địa ngục. Nhưng các bài giảng của các quý Thầy thì cảnh giới này không có thật mà chỉ do nghiệp thức của chúng sanh dẫn dắt. Nhưng tại sao trong kinh Vu Lan, Đức Phật mô tả rất chi tiết cảnh địa ngục ghê rợn dành cho những người con bất hiếu, hoặc câu chuyện bà Thanh Đề  bị đau khổ trong địa ngục, hoặc chuyện Cô Ba cháo gà xuống thăm âm phủ , hoặc Đề Bà Đạt Đa bao nhiêu lần âm mưu hại Phật, sau khi chết bị đày vào cảnh giới này? Vậy ĐỊA NGỤC  là cảnh giới có thật hay không ?

* ĐÁP: Trong Kinh A Di Đà, đức Phật dạy: Nầy ông Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu… tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực lạc quốc độ…” (kinh Tam Bảo bản dịch Đoàn Trung Còn, trang 30, xuất bản năm 1955).
Đọc tiếp »