Home

01. Huệ Viễn Đại Sư
02. Thiện Đạo Đại Sư
03. Thừa Viễn Đại Sư
04. Pháp Chiếu Đại Sư
05. Thiếu Khang Đại Sư
06. Diên Thọ Đại Sư
07. Tỉnh Thường Đại Sư
08. Liên Trì Đại Sư
09. Trí Húc Đại Sư
10. Hành Sách Đại Sư
11. Thật Hiền Đại Sư
12. Triệt Ngộ Đại Sư
13. Ấn Quang Đại Sư
Lời phụ

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Án Độ:
1- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp. (Mahakasyapa)
2-Tổ A-Nan. (Ananda)
3-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu. (Sanakavasa)
4-Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa. (Upagupta)
5-Tổ Đề-Đa-Ca. (Dhrtaka)
6-Tổ Di-Dá-Ca. (Miccaka)
7-Tổ Bà-Tu-Mật. (Vasumitra)
8-Tổ Phật-Đà-Nan-Đề. (Buddhanandi)
9-Tổ Phục-Đà-Mật-Đa. (Buddhamitra)
10-Tổ Hiếp-Tôn-Giả. (Parsvika)
11-Tổ Phú-Na-Dạ-Xa. (Punyayasas)
12-Tổ Mã-Minh. (Asvaghosha)
13-Tổ Ca-Tỳ-Ma-La. (Kapimala)
14-Tổ Long-Thọ. (Nagarjuna)
15-Tổ Ca-Na-Đề-Bà. (Kanadeve)
16-Tổ La-Hầu-La-Đa. (Rahulata)
17-Tổ Tăng-Già-Nan-Đề. (Sanghanandi)
18-Tổ Già-Da-Xá-Đa. (Gayasata)
19-Tổ Cưu-Ma-La-Đa. (Kumarata)
20-Tổ Xà-Dạ-Đa. (Jayata)
21-Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu. (Vasubandhu)
22-Tổ Ma-Noa-La. (Manorhita)
23-Tổ Hạc-Lặc-Na. (Haklena)
24-Tổ Sư-Tử. (Aryasimha)
25-Tổ Bà-Xá-Tư-Đa..(Basiasita)
26-Tổ Bất-Như-Mật-Đa. (Punyamitra)
27-Tổ Bát-Nhã-Đa-La. (Prajnatara)
28-Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma. (Bodhidharma)

Trung Hoa:  
29-Tổ Huệ-Khả.
30-Tổ Tăng-Xán.
31-Tổ Đạo-Tín.
32-Tổ Hoằng-Nhẫn.
33-Tổ Huệ-Năng.
Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Chân dung Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm ngài 41 tuổi

I/ NIÊN ĐẠI VÀ THÂN THẾ:
Đức Phật giáng sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 623 BC (trước Tây lịch)[*] tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni), cách thành Kapilavastu (Ca Tỳ  La Vệ) khoảng 15 cây số, nay là xứ Ruminidhehi thuộc quận hạt Aiuth, phía nam xứ Nepal và phía đông Rapti. Song thân ngài là Quốc vương Suddhodana (Tịnh Phạn) và Hoàng hậu Maya (Ma Da). Thuộc dòng dõi Sakya (Thích ca). Vua Suddhodana trị vì một vương quốc nằm ở ven sườn dãy núi cao ngất trời Himalaya (Hy mã Lạp Sơn) nằm phía đông-bắc Ấn Độ, thủ phủ là Kapilavastu, nay là Népal. Địa điểm thủ phủ này nay được nhận ra là Bhulya trong quận Basti, cách Bengal 3 cây số nằm vào hướng tây-bắc nhà ga xe lửa Babuan.
Đọc tiếp »

HÀNH TRẠNG ĐỨC SƯ ÔNG thượng BỬU hạ ĐỨC
CHỨNG MINH ĐẠO SƯ LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG
1880-1974
&&&

Hằng năm, đến những ngày nầy thì toàn thể hàng giáo phẩm, chư Tăng Ni, Phật Tử Non Bồng đều nhất tâm hướng về và chuẩn bị tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 31 đức Sư Ong thượng Bửu hạ Đức, Chứng Minh đạo Sư Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Người đã hoằng truyền pháp phái tu niệm Phật từ năm 1930 tại miền Tây Nam phần Việt Nam, rồi sau đó năm 1955 được truyền thừa về miền Đông và được xương minh cho đến hôm nay.

Những long tượng của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng là những vị được kính tôn bậc đạo sư đã khai sinh một viềng mối Tịnh Tông, hội nhập cùng với các môn hệ, kế thừa chánh pháp Thích Ca Mâu Ni, chư lịch đại Tổ sư, vừa trợ duyên cho công cuộc hoằng hóa của Phật Giáo Việt Nam.

Đã trên 70 năm rồi, dù trải qua nhiều gian lao khó khổ, nhưng các các bậc cao Tăng trong Tịnh độ Non bồng vẫn nhẹ nhàng lướt thuyền từ trên đại dương cuộc đời và đã thành công trong Phật sự hoằng pháp lợi sinh, tế tăng độ chúng…

Chúng tôi Ban sử liệu xin giới thiệu đến các bậc Thiện tri thức, Chư sơn, quý Thiện hữu Phật tử độc giả về hành trạng của Đức Sư Ong thượng Bửu hạ Đức, bậc đạo sư Tịnh độ Non bồng để cùng góp phần vào văn học sử Phật Giáo Việt Nam.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2

Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng THIỆN hạ PHƯỚC húy NHỰT Ý, dòng LÂM TẾ GIA PHỔ thứ 41, Tăng chủ môn phái LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG (1924 – 1986)

• Khai sơn hệ phái LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG.

• Sáng lập Phật Học Đường TÂY PHƯƠNG BỒNG ĐÃO (1962 – 1980)

• Sáng lập Phật Giáo Từ Thiện Xã Hội miền Đông.

• Đại Biểu Trung Ương Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông đặc trách miền Đông Nam Bộ.

• Chứng minh Đạo sư các chùa Tổ Đình Linh Sơn, Quan Âm Tu Viện, Long Sơn Cổ Tự, Nhứt Nguyên Bửu Tự, Chùa Long Phước Thọ, Bửu Hoa Ni Viện và Tam Thiện Tự.

• Sáng lập Tịnh Xá Thắng Liên Hoa, Xã Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa.

Để tiếp nối dòng pháp truyền thống chơn lý Phật Giáo trong khoãng nối thế kỷ 20 nầy. Với một công trình xây dựng thể hiện lòng đại bi của Bồ Tát lợi tha, nối chí cùng tiền nhân, thừa kế bảo trì nền chánh pháp chính chân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dùng phương tiện quyền thừa tiếp dẫn chúng sanh tiến bước, nối chí công hạnh chư Tổ đức, khai thông chơn lý Phật Pháp tối thắng phương tiện PHÁP MÔN NIỆM PHẬT là siêu thắng; một pháp môn tu thật phù hợp, khế cơ, khế lý, đúng theo lời huyền ký của Đức Bổn Sư và Chư Đại Bồ Tát : “ Trong đời mạt pháp, không gì hơn Pháp Môn Niệm Phật . . .”

Kinh qua những đạo hạnh chân chính đó, Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã mãn nguyện độ sanh, hoằng dương chánh pháp : “Ngài đã viên mãn báo thân trên hành tinh này , Ngài đã hoàn thành nhiệm mệnh hóa tha độ chúng trên đất nước Việt Nam , cũng như đối với hàng giáo phẩm Tăng Ni, Phật Tử trong Tông môn LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG.

Từ đây Ngài không còn hiện diện trên trần thế, để lại cho chúng ta một mất mát to lớn hơn bao giờ hết, một nỗi niềm thương tiếc không bao giờ nguôi.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2