Home

Quy nguyên trực chỉ

04/07/2016

Quy Nguyen Truc Chi

Quy nguyên trực chỉ

Đại sư Tông Bổn – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải,
Nguyễn Minh Hiển hiệu đính Hán văn

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

QUYỂN THƯỢNG:
1. Chánh tín niệm Phật sẽ được vãng sanh
2. Tôn sùng Tam bảo và giáo pháp
3. Hiếu dưỡng và báo ơn cha mẹ
4. Trên đường cầu thầy học đạo
5. Bài văn qui kính chỉ rõ phép tham thiền
6. Chỗ khó dễ của phép tu thiền và Tịnh độ
7. Phân biệt lẽ chánh tà để dứt lòng nghi
8. Khuyên người phát nguyện chân chánh, quyết định vãng sanh
9. Bài kệ dạy người niệm Phật, phát nguyện
10. Đại sư Trí Giả khuyên người chuyên tu tịnh độ
11. Thiền sư Vĩnh Minh Thọ răn người chưa ngộ đừng khinh Tịnh độ
12. Thiền sư Trương Lô Trạch khuyên người tham thiền tu Tịnh độ
13. Long Thư Vương cư sĩ khuyên người tu pháp Tịnh độ thẳng tắt
14. Thừa tướng Trịnh Thanh Chi khuyên tu Tịnh độ
15. Biện minh thuyết Tây phương Tịnh độ của Lục tổ đại sư
16. Các vị Tổ sư hướng về Tịnh độ
17. Các kinh hướng về Tịnh độ
18. Luận về nguyên nhân, sự, lý của việc niệm Phật
19. Bài văn của cư sĩ Long Thư khuyên giữ gìn khẩu nghiệp
PHỤ LỤC 1: Trăm bài thơ vịnh Tây phương

QUYỂN TRUNG:
1. Tam giáo đều hướng đến giáo hóa cho người cuộc sống tốt đẹp
2. Độc Phong Thiện Thiền sư: Tam giáo đồng một lý
3. Diêu thiếu sư: Phật pháp không thể diệt mất
4. Luận về Tam giáo một cách công bằng
5. Hoàng môn Thị lang đời Bắc Tề: Bài luận trừ những chỗ sai lầm
6. Tam giáo dạy về chân như bổn tánh
7. Đông Pha Học sĩ thuyết về việc ăn uống
8. Bài văn giới sát của Tổ sư Ưu Đàm
9. Văn giới sát của Thiền sư Phật Ấn
10. Văn giới sát của Thiền sư Chân Yết
11. Văn giới sát của Tổ sư Phổ Am
12. Răn việc sát sanh để cúng tế trời đất
13. Con hiếu thờ cha mẹ không sát sanh
14. Răn việc giết thịt đãi khách
15. Răn việc giết hại để sanh nở được an ổn
16. Răn sát sanh trong việc mừng sanh nhật
17. Răn việc sát sanh để cầu được thỏa nguyện
18. Răn việc sát sanh cầu quỷ thần cứu nạn
19. Răn việc giết hại vì người chết
20. Răn việc giết hại trước khi cầu siêu, trai giới
21. Lòng từ bi không giết hại, thường phóng sanh
22. Rộng khuyên tất cả mọi người đừng giết hại
23. Thân là cội khổ, giác ngộ sớm tu
24. Văn cảnh tỉnh của Thiền sư Vĩnh Minh Thọ
25. Dứt sạch lòng nghi, tu theo Tịnh độ
26. Ba vị Đại Thánh dứt lòng nghi cho người
27. Thiền sư Vạn Tông chỉ thẳng đường tu
28. Lược nói về ba hội Long Hoa
29. Những lời cốt yếu trong sách Tông kính
30. Bài văn lễ Phật và phát nguyện
31. Tu Tịnh độ thành Phật

QUYỂN HẠ:
1. Biện minh lẽ dị đoan
2. Biện minh về học thuyết Dương, Mặc
3. Biện minh ý nghĩa hư vô tịch diệt
4. Biện minh về quỉ thần
5. Biện minh việc trời đánh
6. Các vị vua quan và danh nho học Phật
7. Các nhà Nho học Phật
8. Học Phật bài bác Phật
9. Nghe theo người khác bài bác Phật, thêm ý kiến mình để bài bác Phật
10. Phá trừ ý kiến không tin nhân quả
11. Phá trừ ý kiến không tin địa ngục
12. Nói về địa ngục, luân hồi và súc sanh
13. Nói về việc đầu thai thác sanh luân chuyển
14. Biện minh định nghiệp của Lương Võ đế
15. Biện minh ranh giới các cõi đông tây
16. Biện minh kinh điển của Tam giáo
17. Biện minh chỗ chí đạo trong Tam giáo
18. Biện minh chỗ hơn kém trong Tam giáo, khuyến tu Tịnh độ
19. Biện minh việc đản sanh trước sau của ba vị Thánh nhân Tam giáo
20. Biện minh về tinh, khí, thần
21. Lìa hình tướng, rõ chân tánh, vãng sanh Tịnh độ
22. Thân tuy xuất gia, chẳng cầu Tịnh độ
23. Bùi Tướng quốc luận việc thân tâm là hư giả
24. Cư sĩ Long Thư bàn về sự dâm dục và giết hại
25. Lý và sự tức thời trọn vẹn
26. Làm người quân tử
27. Luận về cái tình thường
28. Bàn về nhân, quả nhỏ nhặt
29. Hai vị thiên nhân
30. Bàn về sự chuẩn bị trước
31. Bàn về việc gửi kho công đức
32. Bàn về ba đại kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai
33. Kinh Thi-ca-la-việt lễ bái sáu phương
34. Lời dạy của các vị Thái Thượng, Đông Nhạc
35. Luận răn đời của Tử Hư Nguyên Quân
36. Văn khuyến thiện của tiên sanh Khang Tiết
37. Phương thuốc trị tâm của Đại sư Vô Tế
38. Bài toát yếu khuyên thực hành nhẫn nhục
39. Khuyên người tôn trọng giữ gìn giấy có chữ viết
40. Khuyên tu Tây phương Tịnh độ
41. Rộng khuyên việc tu trì Tịnh độ
42. Chuẩn bị hành trang trên đường về Tịnh độ
43. Lâm chung chánh niệm được vãng sanh
44. Ba điều nghi lúc lâm chung
45. Bốn cửa ải lúc lâm chung
PHỤ LỤC 2: Trăm bài thơ vịnh đời sống nơi núi sâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s