Home

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUAN ÂM TU VIỆN
Đ. Nguyễn Ái Quốc, phường Bửu Hòa
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
————–
Biên Hòa, ngày 9 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Tổ chức khóa tu tụng chú Đại Bi kỳ thứ 66
Tuần lễ từ 7/01/Kỷ Hợi đến 14/01/Kỷ Hợi
(nhằm 11/02/2019 đến 18/02/2019)

Khóa tu tụng trì thần chú Đại Bi là khóa tu hàng tháng được chúng tôi tổ chức trong 7 ngày (từ ngày 7 đến 14 âm lịch) tại Quan Âm tu viện, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kính thông báo và mời toàn thể chư Tăng Ni các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Am, Đạo tràng, chư nam nữ Phật tử dành thời gian đến tham dự.
Đọc tiếp »

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUAN ÂM TU VIỆN
Đ. Nguyễn Ái Quốc, phường Bửu Hòa
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
————–
Biên Hòa, ngày 1 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO
Thỉnh, mời tham dự Lễ húy kỵ lần thứ 30
Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước,
húy Nhựt Ý, dòng Lâm Tế thứ 41.
Chứng minh Quan Âm tu viện

Kính bạch: Quý chư Tôn giáo phẩm Tăng, Ni.
Kính quý nam nữ Phật tử.
Theo thông lệ hàng năm, Quan Âm tu viện có ngày lễ truyền thống là Lễ giỗ húy kỵ Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, húy Nhựt Ý, dòng Lâm Tế thứ 41, biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai.
Đức Tôn Sư là người có nhiều công lao với tổ quốc và dân tộc. Đồng thời Ngài cũng đã cống hiến trọn đời mình trong việc truyền trì giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nối thừa chư Lịch đại Tổ sư hoằng truyền chánh pháp thông qua pháp môn niệm Phật Tịnh Độ.
Đọc tiếp »

LỜI NÓI ĐẦU

       Tôi viết bài “ý nghĩa Xá Lợi Phật” qua một nhơn duyên do các Phật tử trong và ngoài nước viết thư xin giảng giải về Xá Lợi Phật, nghi thức cung nghinh, an vị, thờ phượng… nhìn chung là tôn kính Xá Lợi Phật, những gì tồn tại về kim thân của Phật, báo thân Phật. Hội nhập vào cuộc đời, Phật có ba thân: Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Pháp thân theo quan niệm của Nam tông Phật giáo thuộc về kinh sách, giới luật Phật; Báo thân thuộc về Xá Lợi kim thân Phật, thân quả báo tu hành đắc đạo, sau khi thiêu hóa còn lại tro tàn, xương hay ngọc Xá Lợi; Ứng hóa thân Phật thuộc về thân ứng hiện độ đời, do có công đức, tu đắc đạo khi thiêu hóa còn tồn lại xương cốt được đem tôn thờ…

       Xá Lợi Phật xưa ít khi được phổ biến vì là gia bảo hay quốc bảo nên được giữ gìn rất cẩn trọng. Tuy nhiên, hiện nay qua nhiều cuộc binh biến thay thiên đổi địa của các nhân chủ, thiên chủ nên Xá Lợi Phật gần như đã bị mai một một cách có hệ thống. Ngoài Xá Lợi Phật thật trên đất Ấn Độ, còn lại các quốc gia khác như Srilanka, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia… đều là “Xá Lợi niềm tin”.

      Dù chúng ta có nhận định Xá Lợi thật hay Xá Lợi niềm tin cũng là Xá Lợi Phật hay của các vị Cao tăng, cũng đem lại sự tín ngưỡng đầy tâm huyết của những người con Phật. Hiện nay, họ quyết tâm dựng xây một nền văn hóa Phật giáo trong đó tôn thờ Xá Lợi Phật khắp năm châu bốn biển, thờ Xá Lợi Phật khắp nơi… Đó là sự tín ngưỡng Đức Phật vì Đạo pháp của Ngài đã từng được đem đến khắp trong nhân gian để cứu khổ muôn loài.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4

01. Huệ Viễn Đại Sư
02. Thiện Đạo Đại Sư
03. Thừa Viễn Đại Sư
04. Pháp Chiếu Đại Sư
05. Thiếu Khang Đại Sư
06. Diên Thọ Đại Sư
07. Tỉnh Thường Đại Sư
08. Liên Trì Đại Sư
09. Trí Húc Đại Sư
10. Hành Sách Đại Sư
11. Thật Hiền Đại Sư
12. Triệt Ngộ Đại Sư
13. Ấn Quang Đại Sư
Lời phụ

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LỜI NÓI ĐẦU

Quan Âm tu viện tọa lạc tại đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tu viện được Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn Hóa tôn giáo công nhận là di sản văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Nai ngày 15/3/2016, được Ban Tôn giáo Chính phủ ra quyết định tặng Giấy khen “Có thành tích trong công tác từ thiện xã hội và góp phần bảo vệ văn hóa tôn giáo” ký ngày 02/12/2016. Tu viện cũng là cửa ngỏ dành cho du khách bước vào thủ phủ của miền Đông Nam bộ, nơi đây có đầy đủ giang sơn gấm vóc, một bên là núi Châu Thới hùng vĩ sừng sững giữa nền trời xanh vô biên, một bên là dòng Đại giang thân thương, trìu mến luôn xuôi về đại dương Thái Bình vô tận.

Tu viện là cơ sở Tổ đình của môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, có truyền thống tu hành pháp môn niệm Phật Tịnh Độ Tông từ 97 năm qua. Tổ đình cũng là nơi liên hệ  của 172 cơ sở thờ tự trên toàn quốc cùng một môn phong pháp phái, một Thầy Tổ với danh nghĩa tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật Đường.

Quan Âm tu viện có hai Phân viện, một Phân viện Tăng ở hướng tây và một Phân viện Ni về hướng Đông. Trước ngày 30/4/1975, Tu viện có trên 600 Tăng Ni tu học, có các cơ sở Phật học đường Tây Phương Bồng Đảo, Cô nhi viện Phước Lộc Thọ, trường Trung Tiểu học Lâm Tỳ Ni.  Ngoài ra Ni Trưởng Thích nữ Huệ Giác còn mở các Lớp giáo lý tại Long Sơn cổ tự, tịnh xá Thắng Liên Hoa, Nhứt Nguyên bửu tự và tại Quan Âm tu viện dành cho chư Tăng Ni Phật tử  tu học.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2